19. KORPE ZA OTPATKE, ŽARDINJERE, ZAŠTITNICI ZA MLADA STABLA

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.19.1. Okrugla korpa

  (Ø380 x 550 mm)
 2. Sl.19.2. Okrugla korpa sa poklopcem

 3. Sl.19.3. Okrugla korpa od poluoblica

 4. Sl.19.4. Pravougaona korpa sa pocinkovanim uloškom

  (370 x 370 x 630 mm)
 5. Sl.19.5. Pravougaona korpa (veća)

  (470 x 470 x 630 mm)
 6. Sl.19.6. Pravougaona korpa stranica “2+1”

  (470 x 470 x 630 mm)
 7. Sl.19.7. Korpa “koš”

 8. Sl.19.8. Korpa “Reket”

 9. Sl.19.9. Korpa oblika prevrnute zarubljene piramide

 10. Sl.19.10. Đubrijera bačvastog oblika tesanog drveta

  (Ø5/4”)
 11. Sl.19.11. Korpa za otpatke

  (“Ćelavi patak”)
 12. Sl.19.12. Korpa za otpatke

  (“Pače” – kauboj sa šeširom)
 13. Sl.19.13. Korpa za otpatke

  (“Pače” – poštar, sa kačketom)
 14. Sl.19.14. Okrugla korpa usklađena sa klupom

 15. SSl.19.15. Okrugla korpa usklađena sa klupom

 16. Sl.19.16. Manja kvadratna đubrijera usklađena sa klupom

 17. Sl.19.17. Veća kvadratna đubrijera usklađena sa širom klupom (5 sedalnih štafni)

 18. Sl.19.18. Đubrijera usklađena sa dečijom kućicom od tesanog drveta

 19. Sl.19.19. Đubrijera usklađena sa polubalvan klupom

 20. Sl.19.20. Korpa za otpatke usklađena sa klupom “2+1”

  (tip: Guča)
 21. Sl.19.21. Korpa za otpatke sa metalnim nosačem

  (Nosač korpe usklađen sa nosačem klupe!)
 22. Sl.19.22. Žardinjera “Smederevo” sa pocinkovanim uloškom

  (90 x 70 x 30 cm)
 23. Sl.19.23. Žardinjera “Bubamara” sa pocinkovanim uloškom

  (110 x 53 x 50 cm)
 24. Sl.19.24. Viseća žardinjera sa saksijom

 25. Sl.19.25. Zaštitnici za mlada stabla

  4
  (Vršna štafna nazubljena zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 26. Sl.19.26. Zaštitnici za mlada stabla

 27. Sl.19.27. Zaštitnici za mlada stabla

 28. Sl.19.28. Zaštitnici za mlada stabla

 29. Sl.19.29. Zaštitnici za mlada stabla

 30. Sl.19.30. Zaštitnici za mlada stabla

 31. Sl.19.31. Zaštitnik i klupa