18.M. KLUPE I STOLOVI (ZA PARKOVE, DVORIŠTA, ŠKOLE, VRTIĆE, ...) (Metal-drvo)

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.18.M-1. Parkovska klupa sa naslonom

  (od kutijastih profila 50 x 50 mm)
 2. Sl.18.M-2. Parkovska klupa sa naslonom od kutijastog profila

  (60 x 40 mm)
 3. Sl.18M-3. Parkovske klupa sa naslonom

  (Od kutijastih profila 60 x 40 mm)
 4. Sl.18.M-4. Parkovska klupa sa naslonom

  (Od cevi Ø5/4”, Ø 6/4”)
 5. Sl.18.M-5. Klupa sa lučnim “A” stranicama i naslonom

 6. Sl.18.M-6. Klupa sa lučnim “A” stranicama i uokvirenim naslonom i sedištem

 7. Sl.18.M-7. Parkovska klupa bez naslona

  (na „T“ nosačima)
 8. Sl.18.M-8. Klupa bez naslona sa betonskim “П” nosačima - kanaletama

 9. Sl.18. M-9. Klupa bez naslona sa produzenim “П” metalnim nosačima

 10. Sl.18.M-10. Klupa bez naslona sa “П” nosačima

  (Ø5/4”)
 11. Sl.18.M-11.Klupa sa manjim kružnim stranicama

  (Cev Ø5/4”, stranica Ø650 mm)
 12. Sl.18.M-12. Klupa sa velikim kružnim stranicama

  (Cev Ø5/4”, stranica Ø750 mm)
 13. Sl.18.M-13. Klupa “Most” bez naslona i lučnim stranicama

 14. Sl.18.M-14. Klupa bez naslona sa zaobljenim stranicama

  (velikog poluprecnika)
 15. Sl.18.M-15. Klupa bez naslona sa zaobljenim stranicama

  (malog poluprecnika)
 16. Sl.18.M-16. Klupa sa naslonom i lučnim stranicama

 17. Sl.18.M-17. Klupa bez naslona i lučnim stranicama

 18. Sl.18.M-18. Klupa sa naslonom i lučnim stranicama

 19. Sl.18.M-19. Klupa bez naslona i lučnim stranicama

 20. Sl.18.M-20. Klupa sa livenim stranicama

  (tip: Guča)
 21. Sl.18.M-21. Klupa sa livenim stranicama

  (tip: Mladenovac)
 22. Sl.18.M-22. Dvostrana klupa sa naslonima i velikim lučnim stranicama

 23. Sl.18.M-23. Dvostrana klupa sa naslonima- “tenkić”

 24. Sl.18.M-24. Klupa sa naslonom

  (Vršna štafna nazubljena zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 25. Sl.18.M-25. Klupa sa naslonom

  (Vršna štafna nazubljena zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 26. Sl.18.M-26. Klupa sa naslonom

  (Vršna štafna nareckana zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 27. Sl.18.M-26. Klupa sa naslonom

  (Vršna štafna nareckana zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 28. Sl.18.M-27. Dvostrana klupa sa naslonom

  (Vršna štafna nazubljna zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 29. Sl.18.M-28. Klupa sa naslonom

  (Vršna štafna nazubljna zbog sprečavanja sedenja na naslonu)
 30. Sl.18.M-29. Klupe sa okretnom sedalnom daskom

  (zbog uskog prolaza ili za reklamni pano!) (Dimenzije po želji!)
 31. Sl.18.M-29. Klupe sa okretnom sedalnom daskom

  (zbog uskog prolaza ili za reklamni pano!) (Dimenzije po želji!)
 32. Sl.18.M-30. Sto sa 2 klupe (Metalna konstrukcija od okruglih konstrukcionih cevi Ø6/4”)

  (183 x 180 x 76 cm)
 33. Sl.18.M-31. Sto sa 2 klupe (Metalna konstrukcija od kutijastih cevi 60 x 40 mm)

  (180 x 200 x 75 cm)