17. OPREMA ZA SPORTSKE TERENE, IGRALIŠTA, HALE, BAZENE

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.17.1. Stubna košarkaška, konstrukcija

 2. Sl.17.2. Stubna „Г“ konstrukcija

 3. Sl.17.3. Žirafa košarkaška konstrukcija

 4. Sl.17.4.Košarkaška konstrukcija od kutijastih profila

 5. Sl.17.5. Stubna košarkaška sa zaštitnicima

 6. Sl.17.6. Stubna košarkaška konstrukcija sa dodatnim štelovanjem visine

 7. Sl.17.7. Konstrukcija sa 2 koša visine 3,05m i 1 košem visine 2,8m

 8. Sl.17.8. Košarkaška konstrukcija (“3 u 1”)

 9. Sl.17.9. Zidna košarkaška konstrukcija

 10. Sl.17.10. Rukometni gol i koš (“2 u 1”)

  (3,2 x 1,0 x 3,05 m)
 11. Sl.17.11. Stative za rukomet (Kombinacija metal-drvo) (Napred drvo ☐ 80 x 80 mm)

  (Unutrašnje mere otvora 3,0 x 2,0 m) (Gabaritne mere: 3,16 x 2,16 x min.1,0m)
 12. Sl.17.12. Stative za rukomet (Metalna konstrukcija) (Od cevi Ø 2,5“=76,1mm)

  (Unutrašnje mere 3,0 x 2,0 m)
 13. Sl.17.13. Golovi za mali fudbal

  (Metalna konstr. napred drvo)
 14. Sl.17.14. Golovi za mali fudbal

  (Metalna konstrukcija)
 15. Sl.17.15. Golovi za mali fudbal

  (Metalna konstrukcija i mreža)
 16. Sl.17.16.Stubovi i mreža za odbojku

 17. Sl.17.17. Sudijska stolica za odbojku

 18. Sl.17.18. Klupa sa čivilukom i drveni podest-gazište za svlačionice

  Klupa: (2,0 x 0,45 x 1,85 m) Gazište: (200 x 50 x 4 cm)
 19. Sl.17.19. Nosač džakova

 20. Sl.17.20. Stolice za sportske terene, čekaonice, dvorišta

 21. Sl.17.21. Tribine za sportske terene

 22. Sl.17.22. Ograde sportskih terena, metalni stubovi i „Univerzal“ pletivo

 23. Sl.17.23. Ograda vrtića, škola, dečijih igrališta, metalni stubovi, ispuna „razvičeno gvožđe“

 24. Sl.17.24. Ograda, metalni stubovi, ispuna grifovana žica u posebnim ramovima