14. OGLASNE TABLE DONATORA

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.14.1. Oglasna tabla. Naziv igrališta

 2. Sl.14.2. Oglasna tabla donatora za izgradnju igrališta

 3. Sl.14.3. Oglasna tabla

 4. Sl.14.4. Oglasna tabla hotela i igrališta

 5. Sl.14.5. Reklame na ogradi kućica, stepeništa

  (Oglasne ploče-teble ograde kućica: 86 x 85 cm)
 6. Sl.14.6. Tabla upozorenja na prilazu dečijem igralištu

 7. Sl.14.7. Oglasna tabla na dečijem centru-igralištu

  (u bojama i sa oznakama firme donatora)
 8. Sl.14.8. Upozorenje korisnicima o uslovima korišćenja igrališta