9. OPREMA ZA IGRU DECE OD TESANOG DRVETA (BALVANA, OBLICA, OKORAKA,...)

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.9.1. Dečija kućica (“Indijanski vigvam”)

  (1,1 x 1,1 x 2,6 m)
 2. Sl.9.1. Dečija kućica (“Indijanski vigvam”)

  (1,1 x 1,1 x 2,6 m)
 3. Sl.9.2. Indijansko selo

  (3-5 dečijih kućicaindijanskih vigvama”)
 4. Sl.9.3. Četiri dečije kućice i sto sa 2 klupe

  (Sto sa klupama može biti od tesanog drveta!)
 5. Sl.9.4. Kaubojski šator sa ili bez zaslona, klupa, stola

  (2,0 x 2,0 x 2,6 m)
 6. Sl.9.4. Kaubojski šator sa ili bez zaslona, klupa, stola

  (2,0 x 2,0 x 2,6 m)
 7. Sl.9.5. Poglavičin “vigvam”

  (2,0 x 2,0 x 2,2 m)
 8. Sl.9.5. Poglavičin “vigvam”

  (2,0 x 2,0 x 2,2 m)
 9. Sl.9.6.Dvoglavi konj

  (1,8 x 0,40 x 1,0 m)
 10. Sl.9.7. Indijanski “Pony” konj

  (1,3 x 0,4 x 1,06 m)
 11. Sl.9.8. Viteški konj

  (1,3 x 0,32 x 1,2 m)
 12. Sl.9.9. Krokodil

  (Ø32-35-37cm; L=3; 3,5; 4m)
 13. Sl.9.10.Gusenica

  (Ø30-32cm, L=3m)
 14. Sl.9.11.Dečiji voz od balvana-oblica

  (Lokomotiva: Ø35cm; L=1-1,2m, vagoni: Ø30-32cm; L=1m)
 15. Sl.9.12.Voz sa Divljeg zapada

  (Lokomotiva: Ø45cm; L=1,2m vagoni: Ø35cm; L=1,2m)
 16. Sl.9.13.Dečiji putnički voz od tesanih oblica

  (5,0 x 0,6 x 0,8 m)
 17. Sl.9.14.Traktor sa seoskim kolima

  (3,0 x 0,8 x 0,8 m)
 18. Sl.9.15. Puž-1

  (2,5 x 0,6 x 0,9 m)