8.M. DEČIJE KUĆICE, KULE (Metlna konstrukcija)

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.8.M-1-a,b. Kućica sa toboganom i ograđenim stepenicama, bez i sa peščanikom

  (3,3 x 2,7 x 3,5 m, sa peščanikom duža za dužinu peščanika 1,5m)
 2. Sl.8.M-1-a,b. Kućica sa toboganom i ograđenim stepenicama, bez i sa peščanikom

  (3,3 x 2,7 x 3,5 m, sa peščanikom duža za dužinu peščanika 1,5m)
 3. Sl.8.M-2. Kućica sa balkonom, toboganom, peščanikom, merdevinama

  (4,5 x 1,9 x 3,5 m)
 4. Sl.8.M-3. Kućica sa platformom, balkonom, toboganom, protivpožarnim stepenicama

  (4,7 x 2,4 x 3,5 m)
 5. Sl.8.M-4. Kućica sa mostom, platformom sa balkonom, toboganom, stepenicama

  (5,1 x 2,7 x 3,5 m)
 6. Sl.8.M-5. Kućica sa tunelom, platformom, balkonom, toboganom, ograđenom kosom ravni

  (5,9 x 3,3 x 3,5 m)
 7. Sl.8.M-6. Kula sa toboganom, požarnim stepenicama, dvosedom ljuljaškom, peščanikom

  (5,2 x 3,0 x 3,5 m)
 8. Sl.8.M-7. Kula sa toboganom, peščanikom, požarnim merdevinama, klasičnom ljuljaškom

  (2,4 x 5,8 x 3,5 m)
 9. Sl.8.M-8. Kućica sa platformom, balkonom, toboganom, ograđenom kosom ravni, provlačnicama

  (7,7 x 2,4 x 3,9 m)
 10. Sl.8.M-8. Kućica sa platformom, balkonom, toboganom, ograđenom kosom ravni, provlačnicama

  (7,7 x 2,4 x 3,9 m)