8.D. DEČIJE KUĆICE, KULE, TVRĐAVE, (Drvena konstrukcija)

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.8.D-1 Dečija kućica sa 1 toboganom, stepenicama

  (4,9,x 2,5 x 4,0 m)
 2. Sl.8.D-2. Kućica sa 1 toboganom, stepenicama...

  (5,0 x 3,4 x 4,0 m)
 3. Sl.8.D-3. Kućica sa 2 tobogana sa peščanicima i ograđenim stepenicama

  (5,2 x 3,7 x 4,0 m)
 4. Sl.8.D.-4. Kućica sa 2 balkona, toboganom, ograđenim stepenicama (U ovom slučaju kabina za presvlačenje)

  (5,6 x 1,2 x 4,4 m)
 5. Sl.8.D-5. Kućica sa toboganom, peščanikom ograđenim stepenicama i ramom sa lancima

  (7,4 x 3,2 x 4,0 m)
 6. Sl.8.D-6. Kućica sa toboganom, stepenicama, ribstolom i ramom sa 2 klasične ljuljaške

  (4,5 x 5,6 x 3,6 m) (≈20cm peska)
 7. Sl.8.D-7. Kućica sa dugom platformom, toboganom, kosom ravni, vertikalnim i kosom penjalicom

  (8,8 x 3,2 x 4,0 m)
 8. Sl.8.D-8. Platforma sa toboganom i kosom ravni

  (4,4 x 3,2 x 2,2 m)
 9. Sl.8.D-9. Dve kule sa međuplatformom, 1 (ili 2) tobogana, kosom ravni, stepenicama

  (5,0 x 5,9 x 4,0 m)
 10. Sl.8.D-10. Dve kule sa međuplatformom

  (5,0 x 5,9 x 4,0 m)
 11. Sl.8.D-11. Dečija kućica sa tunelom, 2 penjalice, ograđenim stepenicama, peščanikom

  (7,9 x 3,2 x 4,0 m)
 12. Sl.8.D-12. Platforma sa toboganom, merdevinama

  (3,4 x 1,2 x 2,2 m)
 13. Sl.8.D-13. Dve kule sa međuplatformom, stepenicama, vertikalnom penjalicom, ramom sa 2 klasične ljuljaške

  (6,8 x 4,5 x 4,0 m)
 14. Sl.8.D-14. Platforma sa toboganom i ramom sa 2 klasične ljuljaške

  (3,6 x 4,8 x 2,4 m)
 15. Sl.8.D-15. Dve kule sa 1 toboganom, peščanikom, stepenicama, kosom ravni

  (3,6 x 7,4 x 4,0 m)
 16. Sl.8.D-16. Dve kule sa 2 tobogana, peščanicima, stepenicama, kosom ravni

  (3,6 x 7,4 x 4,0 m)
 17. Sl.8.D-17. Kućica sa platformom, toboganom, ograđenom kosom ravni, peščanikom

  (6,1 x 3,7 x 3,6 m)
 18. Sl.8.D-18. Kućica sa toboganom, ograđenim stepenicama, peščanikom

  (4,8 x 1,2 x 4,0 m)
 19. Sl.8.D-19. Dečija srednjovekovna tvrđava sa toboganom,peščanikom, unutrašnjom platformom sa merdevinama,3-ja vrata, 8 prozora-puškarnica

  (6,2 x 2,2 x 2,8 m)
 20. Sl.8.D-20. Srednjovekovna tvrđava, sa unutrašnjom platformom, 9-prozora, 3 vrata

  (Osnova šestougao stranica 1,1m, visina 2,8m)
 21. Sl.8.D-21. Velika osmougaona kula-tvrđava sa unutrašnjom platformom, 9-prozora, 2-4 vrata

  (Osnova osmougao stranica1,4mx3,45m+visina jarbola!)
 22. Sl.8.D-22. Dečija kućica-prodavnica “Maja”, sa platformom, toboganom, stepenicama

  (4,28 x 3,20 x 3,90 m)
 23. Sl.8.D-22a. Detalj macka na krovu

 24. Sl.8.D-23. Platforma-pečurka sa toboganom

  (4,25 x 1,20 x 2,60 m)