3. VRTEŠKE

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.3.1. Klasična vrteška sa 4 sedišta

  (Ø230 x 60cm)
 2. Sl.3.2. Vrteška sa platformom za stajanje

  (Ø160 x 90cm)
 3. Sl.3.3. Kombinovana vrteška „+“

  (Ø160 x 90)
 4. Sl.3.4. Kombinovana vrteška “Z” sa sa platformom za stajanje, ogradom i centralnim sedištem

  (Ø160 x 90cm)
 5. Sl.3.5. Kombinovana vrteška “2Z” sa platformom za stajanje, ogradom i obodnim sedištima

  (Ø160 x 90cm)
 6. Sl.3.6. Kombinovana vrteška sa fiksnim točkom za samookretanje (drveno sedište)

  (Ø160 x 80cm)
 7. Sl.3.6. Kombinovana vrteška sa fiksnim točkom za samookretanje (drveno sedište)

  (Ø160 x 80cm)
 8. Sl.3.7. Sferna vrteška

  (Ø160, visina 180 cm)
 9. Sl.3.8. Vrteška “Leteći tanjir”

  (Ø212 x 80 cm)
 10. Sl.3.9. Mala stojeća vrteška

  (Ø70 x 100 cm)