2.D. KLACKALICE (Drvena konstrukcija)

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.2.D-1. Klackalica sa 1 gredom i 2 sedišta

  (3,0 x 0,55 x 0,6 m)
 2. Sl.2D-2. Klackalica (drvena) sa 1 gredom i 2 sedišta

  (3,0 x 0,55 x 0,6 m)
 3. Sl.2.D-3. Dupla klackalica (sa 2 šipke u kompletu)

  (3,0 x 1,73 x 0,6 m)
 4. Sl.2.D-4. Baštenska prenosiva klackalica

  (3,0 x 0,6 x 0,6 m)
 5. Sl.2.D-5. Klackalica od okrugle grede sa gumenim odbojnicima

  (3,0 x 0,79 x 0,6 m)
 6. Sl.2.D-6. Klackalica od okruglih oblica

  (3,0 x 0,73 x 0,6 m)