1.D. LJULJAŠKE (Drvena konstrukcija, Drveni program)

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. Sl.1.D-1. Ram "П" ljuljaške sa 2 klasične ljuljaške sa 4 šipke Ø12mm

  (2,44 x 0,12 x 2,15m)
 2. Sl.1.D-2. Ram "A" ljuljaške sa 2 klasične ljuljaške sa lancima

  (2,44 x 1,2 x 2,25m)
 3. Sl.1.D-3. Ram “A” ljuljaške sa 2 klasične ljuljaške sa 4 šipke Ø12mm

  (2,68 x 1,2 x 2,25m)
 4. Sl.1.D-4. Ram “A” ljuljaške sa 1 jednosedom i 1 dvosedom ljuljaškom sa ogradicom (za decu do 3 godine)

  (2,68 x 1,2 x 2,25m)
 5. Sl.1.D-5. Ram "A" ljuljaške sa 2 dvosede ljuljaške

  (2,68 x 1,2 x 2,25m)
 6. Sl.1.D-6. Ram “A” ljuljaške sa 1 klasičnom i 1 dvosedom ljuljaškom

  (2,68 x 1,2 x 2,25m)
 7. Sl.1.D-7. Ram „П“ ljuljaške od okruglih (“sendvič”) stubova prečnika 12cm

  (2,44 x 0,36 x 2,25 m)
 8. Sl.1.D-8. Ram “A” ljuljaške od okruglih stubova prečnika 12cm

  (2,68 x 1,2 x 2,25 m)
 9. Sl.1.D-9. Ljuljaške sa dodatnim osiguranjem zglobova

 10. Sl.1.D-10. Dodatno osiguranje zgloba ljuljaške